Prevod nehnuteľnosti

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici schválilo dňa 10.12.2019 prevod nehnuteľností za účelom vybudovania rampy pre osobné automobily na vstup do garáži v Podlaviciach. Zároveň došlo k zameraniu bezpečnostného požiarneho schodiska pre stavbu „Hromadná garáž – Podlavice Banská Bystrica“.

Ospravedlňujeme sa za omeškanie, tento moment bol pre nás zlomovým.

Záujemcovia o garáže obdržia pripravené Zmluvy o budúcich zmluvách v čo najkratšom možnom čase.

 V prípade, ak Zmluvou o budúcej zmluve nedisponujete, nezúfajte, v prípade uvoľnenia ktorejkoľvek garáže budeme oslovovať záujemcov podľa poradovníka.

Menu