Uzatváranie zmlúv

na základe úspešného rokovania s Mestom Banská Bystrica o vysporiadaní pozemkov v okolí garážového domu v Podlaviciach, Vám s radosťou oznamujeme, že zahajujeme uzatvárenie zmlúv o budúcej zmluve.

Chceme Vás informovať, že investor nečakal na odkúpenie predmetného pozemku od Mesta Banská Bystrica a v prácach na garážovom dome pokračoval . Z uvedeného dôvodu nastali pri predaji zmeny o ktorých Vás chceme oboznámiť:

Celková cena garáže je 12.250,- Eur s DPH. V cene je zahrnutý kompletný právny servis, vrátane poplatku za návrh na vklad do Katastra nehnuteľností 66,- Eur.

Z ohľadom na štádium rozostavanosti garážového domu, t.j. stavba je takmer dokončená a z podstatných častí chýba prístupová komunikácia a nájazdová rampa, ktoré nie je možné realizovať pre klimatické podmienky.

Na základe vyššie uvedeného sa investor spoločnosť MIJAS INVEST, s.r.o. rozhodol, že cena nehnuteľnosti bude hradená na dve časti a to:

1. 50% – 6.125,- Eur – po podpise zmluvy o budúcej zmluve na základe zálohovej faktúry vystavenej investorom.

2. 50% – 6.125,- Eur – po podpise riadnej kúpnej zmluvy na základe faktúry vystavenej investorom.

Na základe poradovníka budú záujemcovia v najbližších dňoch oslovení s návrhom zmluvy.

Menu